ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่ง Defect Technician / QA Technician (ช่างเทคนิคส่งมอบห้อง)
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
เอกสารประกอบ